laatste repetitie - regiokoorversie16

Luistert  U even  naar 't Regiokoor ?
webbeheer Pim v.d.Berg
Ga naar de inhoud

laatste repetitie

Dank zij de  versoepelingen in het zg. covid-19 beleid konden wij gisteren de laatste repetitie avond voor de vakantie houden.
Dit gebeurde in de grote tuin van Ad Scheer ( Amicitia)
Terug naar de inhoud